Døgnophold

Hvis du har været indlagt på hospitalet og i en kortere periode har brug for ekstra pleje, genoptræning og behandling for at kunne klare dig igen.

Vigtig information til borgere og pårørende:

Da det er nødvendigt at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/Covid 19 er der fra d. 18.3 udstedt forbud mod besøgendes adgang til borgere på HRT's midlertidige pladser. Det gælder også besøg der afvikles på HRT's udearealer, fx terrasseområder.

Det er således ikke muligt for pårørende og andre gæster at besøge deres nærmeste på HRT’s døgnafdeling i øjeblikket. Forbuddet er udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Forbuddet er midlertidigt, men vi ved endnu ikke hvornår det ophæves.

Borgere i kritiske situationer, herved forstås kritisk sygdom eller en døende person, er ikke omfattet af forbuddet. Der kan således træffes nærmere aftale med lederen på afdelingen om besøg fra nære pårørende.

Brug meget gerne alternative kommunikationsmuligheder, fx telefonopkald eller FaceTime. Vi har i øjeblikket iPads den enkelte borger kan låne, hvis det er nødvendigt. Vi vil naturligvis hjælpe, hvis den enkelte borger har brug for hjælp til at komme i kontakt med sine nærmeste.

Vi sørger for god afstand i opholdsrummene for vores borgere og der bliver taget forskellige forholdsregler i forbindelse med måltider.

Alle fælles aktiviteter indstilles, og frivillige som normalt benytter sig af faciliteter i huset, må ikke komme.

Vi håber på jeres forståelse og samarbejde i denne svære situation. Det er en tid, hvor vi skal passe ekstra på vores sårbare og vores ældste borgere.

Hvis du har behov for at aflevere tøj, medicin, et brev eller andet, er du meget velkommen til at komme forbi receptionen dagligt mellem kl. 8 - 15 og aflevere det. Så skal vi sørge for, at din indlagte pårørende får det. 

Døgnrehabilitering

Genoptræning under midlertidig døgnophold er et tidsbegrænset tilbud på typisk mellem 3–5 uger. Opholdet kan være kortere og i helt særlige tilfælde længere. Det er kommunens visitation, der vurderer om du har behov for genoptræning under midlertidig døgnophold.

Midlertidigt døgnophold tager udgangspunkt i en faglig vurdering af din funktionsevne og individuelle behov for pleje og tilsyn og evt. træning.

Du kan visiteres til et midlertidigt døgnophold hvis du:

  • har behov for pleje, trænings- og rehabiliteringsindsatser efter hospitalsophold, der ikke kan varetages i eget hjem
  • har behov for at komme til kræfter efter et sygdomsforløb, og det ikke kan varetages i eget hjem
  • venter på visiteret bolig eller plejehjem, og du ikke kan vente i eget hjem

Terminalophold

Et terminalophold sigter mod at skabe et meningsgivende forløb for borgeren og dennes pårørende, gennem tryghed, lindring og omsorg.
Det er visitator, der bevilger et terminalophold, og der skal foreligge en lægelig vurdering af, at borgeren har kort levetid tilbage.
Et terminalophold tager udgangspunkt i de behov, der måtte være hos både den døende og dennes pårørende, således at den levetid, der er tilbage, opleves meningsgivende og er med til at skabe rammerne for en værdig afslutning på livet.
Der arbejdes tværfagligt med fokus på lindring af den døendes symptomer, og i samarbejde med praktiserende læge, palliativt team og behandlende hospitalsafdeling.
For pårørende til borgere på terminalophold, er der fri besøgstid hele døgnet.

Pris

Der opkræves ikke betaling for husleje ved midlertidigt døgnophold. Der skal betales for kost og husholdningsartikler på midlertidigt døgnophold. Pengene opkræves via girokort eller pension. Prisen er 156,50 kr. pr. døgn (2020-priser). 

Cafeen

Cafeen er forbeholdt vores borgere på døgnophold.

Kontrolrapport

Se Fødevarestyrelsens seneste Kontrolrapport

Gå til findsmiley.dk
Region Hovedstadens Patientguide

Her kan du bl.a. læse Region Hovedstadens gode råd i forbindelse med behandling på hospitalet, og når du er hjemme igen efter endt behandling og gode råd til pårørende.

Patientguiden