Døgnophold

Hvis du har været indlagt på hospitalet og i en kortere periode har brug for ekstra pleje, genoptræning og behandling for at kunne klare dig igen.

 

Kære pårørende 

Besøgstid: alle ugens dage mellem kl. 14 og 18

Vi har nu åbnet op for, at I kan gå gennem huset til stuerne når I skal på besøg

Mød op ved hovedindgangen – her har vi sat sprit, mundbind, vaser mv. frem

Start med at spritte hænder og tage et mundbind på!

 

Vi beder dig følge nedenstående vejledning:

 

  • Max to besøgende på stuen af gangen i en halv time
  • Du må gerne medbringe gaver (blomster, æsker mv) men skal selv spritte dem af!
  • Medbragt mad og drikke kan indtages på stuen (vi stiller ikke service til rådighed) – husk afspritning
  • Gå direkte til stuen og undgå kontakt til overflader (fx dørhåndtag)
  • Undgå ophold på fællesarealer fx cafeen
  • Hold afstand (2 meter)
  • Forlad stuen via terrassedøren når besøget er slut

 

Rigtig god fornøjelse!

Hvis du som pårørende har behov for at aflevere tøj, medicin, et brev eller andet, er du meget velkommen til at komme forbi receptionen dagligt mellem kl. 8 - 14 og aflevere det. Så skal vi sørge for, at din indlagte pårørende får det efter vi har sprittet genstandene af.

Hvis du som pårørende har behov for at kontakte afdelingen, fx for at spørge til din pårørendes tilstand, så ring venligst mellem kl. 10:30 - 14:00 eller kl. 16 - 19 på hverdage på tlf. 25311439.

Døgnrehabilitering

Genoptræning under midlertidig døgnophold er et tidsbegrænset tilbud på typisk mellem 3–5 uger. Opholdet kan være kortere og i helt særlige tilfælde længere. Det er kommunens visitation, der vurderer om du har behov for genoptræning under midlertidig døgnophold.

Midlertidigt døgnophold tager udgangspunkt i en faglig vurdering af din funktionsevne og individuelle behov for pleje og tilsyn og evt. træning.

Du kan visiteres til et midlertidigt døgnophold hvis du:

  • har behov for pleje, trænings- og rehabiliteringsindsatser efter hospitalsophold, der ikke kan varetages i eget hjem
  • har behov for at komme til kræfter efter et sygdomsforløb, og det ikke kan varetages i eget hjem
  • venter på visiteret bolig eller plejehjem, og du ikke kan vente i eget hjem

Terminalophold

Et terminalophold sigter mod at skabe et meningsgivende forløb for borgeren og dennes pårørende, gennem tryghed, lindring og omsorg.
Det er visitator, der bevilger et terminalophold, og der skal foreligge en lægelig vurdering af, at borgeren har kort levetid tilbage.
Et terminalophold tager udgangspunkt i de behov, der måtte være hos både den døende og dennes pårørende, således at den levetid, der er tilbage, opleves meningsgivende og er med til at skabe rammerne for en værdig afslutning på livet.
Der arbejdes tværfagligt med fokus på lindring af den døendes symptomer, og i samarbejde med praktiserende læge, palliativt team og behandlende hospitalsafdeling.
For pårørende til borgere på terminalophold, er der fri besøgstid hele døgnet.

Pris

Der opkræves ikke betaling for husleje ved midlertidigt døgnophold. Der skal betales for kost og husholdningsartikler på midlertidigt døgnophold. Pengene opkræves via girokort eller pension. Prisen er 156,50 kr. pr. døgn (2020-priser). 

Cafeen

Cafeen er forbeholdt vores borgere på døgnophold.