Lev bedre med hjertesygdom

Deltag i et trænings- og uddannelsesforløb, hvor du får viden og redskaber til at leve et godt og aktivt liv med hjertesygdom.

Hvad indeholder forløbet?

Forløbet starter med, at du bliver indkaldt til ”Din sundhed – din samtale” med en sundhedsfaglig medarbejder. Under samtalen finder I frem til dine muligheder for bedst at forebygge udvikling i din kroniske sygdom.

Et forløb kan omfatte følgende tilbud:

 • afklarende samtale
 • undervisning i din kroniske sygdom
 • praktisk madlavning, hjertevenlig mad
 • mulighed for individuel kostvejledning ved klinisk diætist
 • fysisk træning ved fysio- eller ergoterapeut
 • evt. rygestoprådgivning ved rygestoprådgiver
 • bevidstgørelse om alkoholvaner
 • inspiration til fastholdelse af nye vaner og aktiviteter

Hvad får jeg ud af det?

Du forbedrer dine muligheder for at leve et godt og aktivt hverdagsliv. Du styrker din fysiske og mentale velvære, og du møder andre mennesker med kronisk sygdom.

Du får viden og værktøjer til at:

 • forstå og kende din sygdom og dens behandling
 • få en god hverdag med sund mad og bevægelse
 • håndtere mentale reaktioner som stress, angst og nedtrykthed
 • håndtere fx arbejde, rejser og forsikringer
 • afklare dine mål og muligheder for fremtidige aktiviteter

Du vælger selv

Du vælger selv om du ønsker at deltage i trænings- og/eller uddannelsesforløb.

Træningsholdene har løbende optag. Uddannelsesforløbene tilbydes 1-2 gange årligt.

Hvor henvender man sig?

Din praktiserende læge eller en sygehuslæge kan henvise dig. Du kan også selv tage kontakt til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT):

Hverdage mellem 8.30 – 12.00, telefon 49 28 19 22.

Hvor foregår samtalerne?

”Din sundhed – din samtale” og mange af forebyggelsestilbuddene foregår på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT), Nørrevej 95, 3070 Snekkersten.

 

Hjerteforeningen.dk

Få rådgivning og information om hjertekarsygdomme.

Gå til hjerteforeningen.dk
Sundhed.dk

Find information om sundhed og sygdom, og du kan logge på og få adgang til dine sundhedsdata.

Gå til sundhed.dk
Pjece om "Din sundhed - din samtale"

Find information om den afklarende samtale om din sundhed

Folder - Din sundhed - din samtale