Lev bedre med hjertekar sygdom

Deltag i et kommunalt samlet uddannelses- og træningsforløb, hvor du får viden og redskaber til at leve godt med din hjerte-kar-sygdom.

Hjerte-kar sygdom er en sygdom, hvor din egen indsats kan gøre en stor forskel for din trivsel. En velreguleret sygdom gør hverdagen nemmere og mindsker risikoen for følgevirkninger.

Hvad indeholder forløbet?

Forløbet strækker sig over 12 uger og indeholder en kombination af holdundervisning, fysisk træning samt tilbud om kostvejledning, rygestoprådgivning og cafe.

Forud for forløbet bliver du indkaldt til en samtale med en sygeplejerske og en fysioterapeut. Her afklarer vi i fællesskab dine ønsker, behov og motivation med henblik på at tilrettelægge et forløb, der kan hjælpe dig til at nå dine personlige mål.

Et forløb omfatter følgende tilbud:

 • Indledende samtale med sygeplejerske og fysioterapeut
 • Patientundervisning (5 undervisningsgange af 2 timer)
 • Praktisk madlavning, hjertevenlig mad (1 gang af 3 timer)
 • Mulighed for individuel kostvejledning v/ klinisk diætist
 • Fysisk træning ved fysioterapeut (2 gange ugentligt i 12 uger)
 • Café (1 gange om ugen i forbindelse med træningen)
 • Tilbud om rygestoprådgivning ved rygestopvejleder
 • Afsluttende samtale med sygeplejerske og fysioterapeut

Hvad er min gevinst? 

Du møder andre mennesker i samme situation som dig. Du får god mulighed for at udveksle erfaringer og blive inspireret af de øvrige deltagere og du får styrket din fysiske form.

Du får også viden og værktøjer til at:

 • forstå og kende din sygdom og dens behandling
 • leve godt med din hjertesygdom
 • forbedre hverdagen gennem sund mad og motion
 • håndtere fx arbejde, bilkørsel, rejser, forsikringer mv.

Hvem kan deltage?

Du kan deltage hvis du har hjertesvigt eller iskæmisk hjertesygdom i stabil fase og

 • er over 18 år
 • bor i Helsingør Kommune
 • har en henvisning fra din læge eller hospital
 • er motiveret for at gennemføre et rehabiliteringsforløb.

Tilbuddet er gratis, og du er velkommen til at tage en ledsager med på dele af forløbet.

Du skal henvises til forløbet af en læge fra hospital eller almen praksis.

Hvor og hvornår?

Undervisning- og træning foregår på Helsingør Rehabilitering og Træningscenter i Snekkersten.

Der holdes løbende kurser med 12 deltagere per hold.

Tilmelding og kontakt

Du skal selv henvende dig hos din praktiserende læge og spørge om en henvisning. Er du patient på en hospitalsafdeling, kan du også blive henvist af en læge derfra.

 

Hjerteforeningen.dk

Få rådgivning og information om hjertekarsygdomme.

Gå til hjerteforeningen.dk
Sundhed.dk

Find information om sundhed og sygdom, og du kan logge på og få adgang til dine sundhedsdata.

Gå til sundhed.dk