Lev bedre med KOL

Deltag i et kommunalt samlet uddannelses- og træningsforløb, hvor du får viden og redskaber til at leve godt med din KOL.

Hvad indeholder forløbet?

Forløbet strækker sig 12 uger og indeholder en kombination af holdundervisning, fysisk træning, rygestoprådgivning og cafe.

Forud for forløbet bliver du indkaldt til en samtale med en sygeplejerske og en fysioterapeut. Her afklarer vi i fællesskab dine ønsker, behov og motivation med henblik på at tilrettelægge et forløb, der kan hjælpe dig til at nå dine personlige mål.

Et forløb omfatter følgende tilbud:

 • Indledende samtale ved sygeplejerske og fysioterapeut
 • Patientundervisning (9 undervisningsgange af 1 time)
 • Fysisk træning ved fysioterapeut (2 gange ugentligt i 12 uger)
 • Café (1 gange om ugen i forbindelse med træningen)
 • Tilbud om rygestoprådgivning ved rygestoprådgiver
 • Afsluttende samtale med sygeplejerske og fysioterapeut

Hvad er min gevinst?
Du møder andre mennesker i samme situation som dig. Du får god mulighed for at udveksle erfaringer og blive inspireret af de øvrige deltagere og du får styrket din fysiske form.

Du får også viden og værktøjer til at:

 • forstå og kende din sygdom og dens behandling
 • tage din medicin rigtigt
 • forebygge forværringer i din sygdom
 • håndtere vejrtræknings- og hosteteknikker
 • forbedre hverdagen gennem sund mad og bevægelse
 • klare hverdagens gøremål
 • håndtere et evt. rygestop.

Hvem kan deltage?

Du kan deltage, hvis du har KOL i moderat til svær grad, og

 • er over 18 år
 • bor i Helsingør Kommune
 • har en henvisning fra din læge eller fra hospital
 • er motiveret for at gennemføre et rehabiliteringsforløb.

Tilbuddet er gratis, og du er velkommen til at tage en ledsager med på dele af forløbet.

Du skal henvises til forløbet af en læge fra hospital eller almen praksis.

Hvor og hvornår?

Undervisning og træning foregår på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter i Snekkersten.

Der holdes løbende kurser med 12-16 deltagere per hold.

Tilmelding og kontakt

Du skal selv henvende dig hos din praktiserende læge og spørge om en henvisning. Er du patient på en hospitalsafdeling, kan du også blive henvist af en læge derfra.

 

Danmarks Lungeforening

Få rådgivning og information om lungesygdomme.

Gå til lunge.dk
Sundhed.dk

Find information om sundhed og sygdom, og du kan logge på og få adgang til dine sundhedsdata.

Gå til sundhed.dk