Tilbud til dig, der har fået en kræftsygdom

Mange oplever, at de mister kontrollen over deres hverdag, når de rammes af kræft. Deltag i et kommunalt rehabiliteringsforløb.

Helsingør Kommune giver dig mulighed for at deltage i et 12 ugers uddannelses- og træningsforløb, som hjælper dig med at genvinde kontrol og handlekraft i din hverdag. Tilbuddet er gratis.

Hvad indeholder forløbet?

Forløbet strækker sig over 12 uger og indeholder en kombination af holdundervisning, fysisk træning samt tilbud om kostvejledning, rygestoprådgivning og cafe.

Forud for forløbet bliver du indkaldt til en samtale med en sygeplejerske og en fysioterapeut. Her afklarer vi i fællesskab dine ønsker, behov og motivation med henblik på at tilrettelægge et forløb, der kan hjælpe dig til at nå dine personlige mål.

Et rehabiliteringsforløb omfatter følgende tilbud:

 • indledende samtale med sygeplejerske og fysioterapeut
 • patientundervisning (3 undervisningsgange á 3 timer)
 • fysisk træning (2 gange 1½ time ugentligt i 12 uger)
 • cafe (1 gang hver 14. dag i forbindelse med træning)
 • mulighed for kostvejledning ved klinisk diætist
 • mulighed for rygestoprådgivning ved rygestopvejleder
 • afsluttende samtale med sygeplejerske og fysioterapeut

Hvem kan deltage?

Forløbet er for dig, der

 • har en kræftdiagnose
 • er over 18 år
 • er motiveret for at deltage i et rehabiliteringsforløb
 • bor i Helsingør Kommune

Du skal henvises til forløbet af en læge fra hospital eller almen praksis.

Hvor og hvornår?

Undervisning og træning foregår på Helsingør Rehabilitering og Træningscenter i Snekkersten.

Der holdes løbende kurser med 12 deltagere per hold.

Tilmelding og kontakt

Du skal selv henvende dig hos din praktiserende læge og spørge om en henvisning. Er du patient på en hospitalsafdeling, kan du også blive henvist af en læge derfra.

 

 

 

Kræftens bekæmpelse
Her kan du få rådgivning og informationer om kræftsygdomme.
Gå til cancer.dk
Sundhed.dk

Find information om sundhed og sygdom, og du kan logge på og få adgang til dine sundhedsdata.

Gå til sundhed.dk