Genoptræning

Ambulant genoptræning efter hospital

Har du været indlagt på hospital, har du ret til genoptræning hvis lægen på hospitalet har vurderet, at du har et genoptræningsbehov. I forbindelse med udskrivelse fra hospitalet udarbejder lægen en genoptræningsplan i samarbejde med dig. Genoptræningsplanen sendes til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter og du vil indenfor 5 hverdage modtage besked i din e-boks om hvornår din genoptræning starter.
Genoptræningen vil starte indenfor 10 hverdage, efter vi har modtaget din genoptræningsplan fra hospitalet.
Du har mulighed for at modtage din genoptræning i andre kommuner, hvis den pågældende kommune har ledig kapacitet (fritvalgsordningen).

Forløbet

Når du møder første gang, skal du forvente at det tager ca. en time. Sammen med din terapeut, lægger I en plan for forløbet.
Som udgangspunkt foregår genoptræningen på hold, i særlige tilfælde kan der være behov for individuelle træningsgange.

For at få det optimale udbytte af træningen, er det vigtigt at du prioriterer denne, og kommer til alle aftaler.

Selvtræning for borgere efter genoptræning

Har du gennemgået et træningsforløb på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, og vil du gerne fortsætte træningen selv bagefter?

Så har du muligheden for at træne videre på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter. Træningen foregår på eget ansvar.

Prisen for selvtræning er 88,50 kr. om måneden (2018-priser).

Åbningstider for selvtrænende

Gården, Nørrevej 95

Mandag kl. 08.30-09.30
Tirsdag kl. 18.00-20.00
Onsdag kl. 08.30-09.30
Torsdag kl. 08.30-09.30
Torsdag kl. 12.30-14.00
Torsdag kl. 18.00-20.00
Lørdag kl. 10.00-15.00
Søndag kl. 10.00-15.00

Pavillonen, Nørrevej 97

Mandag kl. 12.30-14.45
Onsdag kl. 12.30-14.45
Fredag kl. 12.30-14.45