Genoptræning

Ambulant genoptræning efter hospital

Har du været indlagt på hospital, har du ret til genoptræning hvis lægen på hospitalet har vurderet, at du har et genoptræningsbehov. I forbindelse med udskrivelse fra hospitalet udarbejder lægen en genoptræningsplan i samarbejde med dig. Genoptræningsplanen sendes til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter og du vil indenfor 5 hverdage modtage besked i din e-boks om hvornår din genoptræning starter.
Genoptræningen vil starte indenfor 10 hverdage, efter vi har modtaget din genoptræningsplan fra hospitalet.
Du har mulighed for at modtage din genoptræning i andre kommuner, hvis den pågældende kommune har ledig kapacitet (fritvalgsordningen).

Forløbet

Når du møder første gang, skal du forvente at det tager ca. en time. Sammen med din terapeut, lægger I en plan for forløbet.
Som udgangspunkt foregår genoptræningen på hold, i særlige tilfælde kan der være behov for individuelle træningsgange.

For at få det optimale udbytte af træningen, er det vigtigt at du prioriterer denne, og kommer til alle aftaler.

Hjerneskadeenheden

Har du fået en nyopstået hjerneskade i voksenalderen kan du læse om Helsingør Kommunes tilbud her.

Rehabilitering efter hjerneskade

Når du bliver udskrevet fra hospitalet vil du få en genoptræningsplan. I genoptræningsplanen er det beskrevet, hvad du har behov for at genoptræne i forlængelse af din hospitalsindlæggelse.

Du har måske brug for fysisk genoptræning, eller hjælp til at træne almindelige gøremål som fx indkøb, tøjvask eller rengøring. Måske har du brug for at træne det at tage tøj på eller gå i bad. Du kan også have sproglige vanskeligheder, eller problemer med at huske. Din opmærksomhed kan være nedsat eller du kan have svært ved at planlægge eller strukturere din dagligdag. Eller også er det noget helt andet, der volder besvær efter hjerneskaden, som du har brug for hjælp til.

Måske er du sygemeldt, eller har behov for hjælpemidler eller praktisk hjælp i hjemmet.

Formålet med dit rehabiliteringsforløb er at mindske følgerne af din hjerneskade og at du kan opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Du vil få de redskaber, der er nødvendige for at kunne opnå så stor uafhængighed og selvbestemmelse som muligt.

 

Hjerneskadeenheden

I Helsingør Kommunes hjerneskadeenhed arbejder de fagpersoner og afdelinger, der er relevante i dit rehabiliteringsforløb, tæt sammen. En af disse fagpersoner bliver din kontaktperson i dit forløb.

Kontaktpersonen vil sørge for at dit forløb bliver sammenhængende og velkoordineret, lige fra udskrivning fra hospitalet til rehabiliteringsforløbet afsluttes.

Samtykkeerklæring til Én samlet plan  

Fagpersonerne i Hjerneskadeenheden

I Hjerneskadeenheden arbejder følgende fagpersoner tæt sammen: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopæder (talepædagoger), sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og-hjælpere, en neuropsykolog, socialpædagogiske vejledere, sagsbehandlere og visitatorer, jobcenterkonsulenter og en teamkoordinator.

Fagpersonerne kommer fra forskellige afdelinger og centre i kommunen. De fagpersoner der er relevante i dit forløb, sætter sig sammen med dig og dine pårørende, når du bliver udskrevet fra hospitalet, og lægger en plan.

 

Medarbejderne kommer fra disse afdelinger/centre i kommunen:

Helsingør Rehabiliterings- & Træningscenter 

Center for Særlig Social Indsats 

Center for Job og Uddannelse

Forebyggelse og Visitation 

 

Kontakt

Kontakt teamkoordinator Christina Bjerre (tlf. 41 86 83 11), hvis du vil vide mere.

 

Hjerneskadeenheden

Helsingør Rehabiliterings- & Træningscenter

Center for Sundhed og Omsorg

Nørrevej 95

3070 Snekkersten

Telefon:  41 86 83 11       

Mail 

Sikker mail 

 

Relevante links

HJERNEN OG HJERNESKADER. Læs mere her, hvis du vil vide noget om hjernen og hjerneskader.

APOPLEKSI. Læs mere her, hvis du vil vide noget om apopleksi.

FØLGEVIRKNINGER. Læs mere her, hvis du vil vide noget om forskellige symptomer efter hjerneskade:

Konsekvenser af hjerneskade

Følgevirkninger af hjerneskade - afasi

Følgevirkninger af hjerneskade - dysartri

Følgevirkninger af hjerneskade - dysfagi

 

BRUGERFORENINGER. Læs mere her, hvis du vil vide mere om brugerforeningerne:

HJERNESKADEFORENINGEN

HJERNESAGEN