Hvor henvender man sig?

Din praktiserende læge eller en sygehuslæge kan henvise dig. Du kan også selv tage kontakt til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT):

Onsdage mellem 9.30 – 12.30, telefon 49 28 19 22.