Døgnophold

Hvis du har været indlagt på hospitalet og i en kortere periode har brug for ekstra pleje, genoptræning og behandling for at kunne klare dig igen.

Læs mere