Lev bedre med anden kronisk sygdom

Dette tilbud er til dig, der har en anden kronisk sygdom end KOL, Type 2-diabetes, hjertesygdom, kræft eller nyopstået lænderyglidelse.

Dette tilbud er til dig, der har en anden kronisk sygdom end KOL, Type 2-diabetes, hjertesygdom, kræft eller nyopstået lænderyglidelse.

Vær opmærksom på, at din kroniske sygdom skal være konstateret af en læge.

Deltag i et træningsforløb, hvor du får inspiration og viden til at leve et godt og aktivt liv med kronisk sygdom.

Luk alle
Åben alle

Forløbet starter med, at du bliver indkaldt til ”Din sundhed – din samtale” med en sundhedsfaglig medarbejder. Under samtalen finder I frem til dine muligheder for bedst at forebygge udvikling i din kroniske sygdom.

Et forløb kan omfatte følgende tilbud:

  • afklarende samtale
  • fysisk træning ved fysio- eller ergoterapeut
  • mulighed for individuel kostvejledning ved klinisk diætist
  • evt. rygestoprådgivning ved rygestoprådgiver
  • bevidstgørelse om alkoholvaner
  • inspiration til fastholdelse af nye vaner og aktiviteter

Du forbedrer dine muligheder for at leve et godt og aktivt hverdagsliv. Du styrker din fysiske og mentale velvære, og du møder andre mennesker med kronisk sygdom.

Du får viden og værktøjer til at:

  • bruge fysisk aktivitet til at forebygge udvikling i din kroniske sygdom
  • anvende sunde kostvaner til at forebygge udvikling i din kroniske sygdom
  • få en aktiv hverdag med øget trivsel
  • afklare dine mål og muligheder for fremtidige aktiviteter

Du tilbydes at deltage i et træningsforløb. Optagelse på træningshold foregår løbende.

Din praktiserende læge eller en sygehuslæge kan henvise dig. Du kan også selv tage kontakt til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT):

Hverdage mellem 8.30 – 12.00, telefon 49 28 19 22.

”Din sundhed – din samtale” og mange af forebyggelsestilbuddene foregår på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT), Nørrevej 95, 3070 Snekkersten.