Lev bedre med type 2 diabetes

Deltag i et trænings- og uddannelsesforløb, hvor du får viden og redskaber til at leve et godt og aktivt liv med diabetes.

Luk alle
Åben alle

Forløbet starter med, at du bliver indkaldt til ”Din sundhed – din samtale” med en sundhedsfaglig medarbejder. Under samtalen finder I frem til dine muligheder for bedst at forebygge udvikling i din kroniske sygdom og mindske risikoen for følgevirkninger.

Et forløb kan omfatte følgende tilbud:

 • en afklarende samtale
 • undervisning i din kroniske sygdom
 • fysisk træning ved fysio- eller ergoterapeut
 • praktisk madlavning, diabetesvenlig mad
 • mulighed for individuel kostvejledning ved klinisk diætist
 • evt. rygestoprådgivning ved rygestoprådgiver
 • bevidstgørelse om alkoholvaner
 • inspiration til fastholdelse af nye vaner og aktiviteter

Du forbedrer dine muligheder for at leve et godt og aktivt hverdagsliv. Du styrker din fysiske og mentale velvære, og du møder andre mennesker med kronisk sygdom.

Du får viden og værktøjer til at:

 • forstå og kende din sygdom og dens behandling
 • forebygge følgesygdomme til din sygdom
 • håndtere eventuelle svingninger i blodsukkerniveau
 • få en god hverdag med sund mad og bevægelse
 • håndtere fx arbejde, rejser og forsikringer
 • afklare dine mål og muligheder for fremtidige aktiviteter

Du vælger selv om du ønsker at deltage i trænings- og/eller uddannelsesforløb.

Træningsholdene har løbende optag. Uddannelsesforløbene tilbydes 3-4 gange årligt.

Din praktiserende læge eller en sygehuslæge kan henvise dig. Du kan også selv tage kontakt til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT):

Hverdage mellem 8.30 – 12.00, telefon 49 28 19 22.

”Din sundhed – din samtale” og mange af forebyggelsestilbuddene foregår på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT), Nørrevej 95, 3070 Snekkersten.