Genoptræning på HRT

HRT – Ambulant træning efter serviceloven: 

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. nr. 25 31 13 85 hvis du har spørgsmål.

HRT - Ambulant genoptræning efter Sundhedsloven:

Du er velkommen til at kontakte de ambulante terapeuter på tlf. nr. 25 31 13 85, hvis du har spørgsmål til dit ambulante genoptræningsforløb.

 

Læs mere omkring fritvalgsservice:

Luk alle
Åben alle

Du har ret til ambulant genoptræning, hvis du har været indlagt på hospitalet, og lægen har vurderet, at du har et behov for genoptræning. Genoptræningen skal understøtte den behandling, du har fået på hospitalet. Det er lægen på hospitalet, der udarbejder din genoptræningsplan i samarbejde med dig. Genoptræningsplanen sendes til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter. Du vil blive kontaktet telefonisk inden for 4 dage, og også modtage skriftlig besked i din e-boks om, hvornår din genoptræning starter.
Genoptræningen vil starte inden for 7 dage, efter vi har modtaget din genoptræningsplan fra hospitalet. Der kan være undtagelser, fx hvis det i genoptræningsplanen er angivet, at du først må starte genoptræning på et senere tidspunkt.

Du har mulighed for at modtage din genoptræning i andre kommuner, hvis den pågældende kommune har ledig kapacitet (fritvalgsordningen). Kontakt os, hvis du har det behov.

Hvis vi ikke kan overholde 7 dages fristen for opstart, vil du blive tilbudt genoptræning efter fritvalgsservice.

 

Du kan forvente, at første møde tager ca. en time. Du lægger en plan for forløbet sammen med din terapeut.
Som udgangspunkt foregår genoptræningen på hold. I særlige tilfælde kan der være behov for individuelle træningsgange.

Det er vigtigt, at du prioriterer træningen og kommer til de aftalte træningsgange. Dette for at få det optimale udbytte ud af genoptræningen.