Hjerneskadeenheden

Rehabilitering efter hjerneskade

Når du bliver udskrevet fra hospitalet vil du få en genoptræningsplan. I genoptræningsplanen er det beskrevet, hvad du har behov for at genoptræne i forlængelse af din hospitalsindlæggelse.

Du har måske brug for fysisk genoptræning, eller hjælp til at træne almindelige gøremål som fx indkøb, tøjvask eller rengøring. Måske har du brug for at træne det at tage tøj på eller gå i bad. Du kan også have sproglige vanskeligheder, eller problemer med at huske. Din opmærksomhed kan være nedsat eller du kan have svært ved at planlægge eller strukturere din dagligdag. Måske har du behov for hjælpemidler eller praktisk hjælp i hjemmet.

Formålet med dit rehabiliteringsforløb er at mindske følgerne af din hjerneskade og at du kan opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Du vil få de redskaber, der er nødvendige for at kunne opnå så stor uafhængighed og selvbestemmelse som muligt.

Hjerneskadeenheden

I Helsingør Kommunes hjerneskadeenhed arbejder de fagpersoner og afdelinger, der er relevante i dit forløb, tæt sammen. En af disse fagpersoner bliver din kontaktperson i dit forløb.

Kontaktpersonen vil sørge for at indsatsen bliver sammenhængende og velkoordineret, lige fra udskrivning fra hospitalet til forløbet afsluttes.

For at vi kan koordinere og tale sammen på tværs af afdelinger i kommunen og fx med hospital eller egen læge, har vi brug for dit samtykke. Vi plejer at tale med dig om dette, når du kommer ind til den første undersøgelse. Du kan også se samtykket i følgende link:

Samtykkeerklæring til Én samlet plan

Fagpersonerne i Hjerneskadeenheden

I Hjerneskadeenheden er vi fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopæd (talepædagog), sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og-hjælpere, en neuropsykolog, socialpædagogiske vejledere, sagsbehandlere og visitatorer, jobcenterkonsulenter og en afdelingsleder.

Fagpersonerne kommer fra forskellige afdelinger og centre i kommunen. De fagpersoner der er relevante i dit forløb, lægger en samlet plan med dig og dine pårørende, når du bliver udskrevet fra hospitalet. Du vil altid få en kopi af planen.

Medarbejderne kommer fra disse afdelinger/centre i kommunen:

Helsingør Rehabiliterings- & Træningscenter

Center for Særlig Social Indsats

Center for Job og Uddannelse

Forebyggelse og Visitation 

Kontakt

Kontakt afdelingsleder Christina Bjerre (tlf. 2531 1354 eller chbje@helsingor.dk), hvis du vil vide mere.