Indsatser

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) tilbyder dig viden og redskaber til at leve et godt og aktivt liv med kronisk sygdom.

Vigtig besked til borgerne:

På grund af den stigende frygt for smitte af corona har vi indført følgende:

Alle samtaler bliver i øjeblikket afholdt over telefonen, og du skal således ikke møde op på HRT til den afklarende samtale.

Forebyggende indsatser:

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) tilbyder dig viden og redskaber til at leve et godt og aktivt liv med kronisk sygdom. Din sygdom kan være KOL, type 2-diabetes, hjertesygdom, kræft. Det kan også være nyopstået lænderyglidelser, kroniske smerter eller anden kronisk sygdom. Læs mere om tilbuddene nedenfor.

 

Hvem kan deltage?

Forebyggelsestilbuddene er for borgere over 18 år, som har en kronisk sygdom og bor i Helsingør Kommune. Du skal være motiveret for at deltage på et hold, kunne tale og forstå dansk, og din kroniske sygdom skal være konstateret af en læge.

Alle tilbuddene på HRT er gratis for dig, men der gives ikke kørsel eller kørselsgodtgørelse til tilbuddene.

 

Hvad er Din sundhed – din samtale

På HRT kan du få en afklarende samtale om din sundhed med en sundhedsfaglig medarbejder. Samtalen kaldes ”Din sundhed – din samtale” og varer 60 – 75 minutter. Sammen finder I frem til dine muligheder for bedst at forebygge udvikling i din kroniske sygdom. Du bliver hjulpet til at sætte mål og lægge en konkret plan for dine aktiviteter. Et forløb afsluttes med en afsluttende samtale. Pårørende kan deltage i samtalerne.

I nogle tilfælde vil du blive opfordret til at benytte dig af relevante tilbud andre steder i Helsingør Kommune, fx på aftenskole eller i foreningslivet.

Folder - Din sundhed - din samtale