Om Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT)

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter har forskellige tilbud til dig som fx har pådraget dig en skade eller har været igennem et sygdomsforløb

På HRT har vi borgere til genoptræning på tidsbestemt døgnophold. Derudover har vi en stor gruppe borgere, der kommer til ambulant genoptræning. Desuden arbejder HRT med forebyggende indsatser (træning og undervisning til borgere med kronisk sygdom).

På HRT er vi 120 medarbejdere fordelt på pleje- og træningspersonale. Derudover er der køkken- og servicepersonale samt administration.

 

 

Tilsynsrapport 2023

ældretilsyn 2023