Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter

- Det nære Sundhedsvæsen i din kommune

VIGTIGT: se information om forbud mod besøg på vores døgnafdeling pga. Coronavirus/Covid-19 under 'Døgnophold'. For ambulant træning og forebyggende samtaler, se nærmere info under 'Genoptræning' og 'Forebyggende indsatser'.

Oplev Helsingør