Lev bedre med kroniske smerter

Deltag i et uddannelsesforløb, hvor du får viden og redskaber til at leve et godt og aktivt liv med kroniske smerter

Dette tilbud er til dig, der lever med kronisk langvarige smerter. Med kronisk langvarige smerter forstås smerter af en varighed på minimum 3 til 6 måneder.

Deltag i et samlet uddannelsesforløb, hvor du får viden og redskaber til at leve et godt og aktivt liv trods kroniske smerter. Der lægges vægt på aktiv deltagelse og i forbindelse med hver lektion indgår aktiviteter, som kaldes Krop og Bevægelse.

Hvad indeholder forløbet?

Forløbet starter med, at du bliver indkaldt til ”Din sundhed – din samtale” med en sundhedsfaglig medarbejder. Under samtalen finder I frem til dine muligheder for en hverdag med øget velvære og trivsel med hensyntagen til din smertesituation.

Et forløb kan omfatte følgende tilbud:

 • afklarende samtale
 • smertehåndtering, herunder tanker og adfærd
 • Krop og Bevægelse ved fysioterapeut
 • introduktion til mindfulness
 • mulighed for individuel kostvejledning ved klinisk diætist
 • rygestoprådgivning ved rygestoprådgiver
 • bevidstgørelse om alkoholvaner
 • inspiration til fastholdelse af nye vaner og aktiviteter

 

Hvad får jeg ud af det?

Du forbedrer dine muligheder for at leve et godt og aktivt hverdagsliv. Du styrker din fysiske og mentale velvære, og du møder andre mennesker med kronisk smerte.

Du får viden og værktøjer til at:

 • forstå og kende årsagen til kroniske smerter
 • skabe kontrol og ro både kropsligt og mentalt
 • håndtere mentale reaktioner som stress, angst og nedtrykthed
 • få en god hverdag med sund kost og bevægelse
 • mestre en hverdag med øget trivsel
 • afklare dine mål og muligheder for fremtidige aktiviteter

 

Du tilbydes

Du tilbydes at deltage i et samlet uddannelsesforløb à 12 ugers varighed. Uddannelsesforløb tilbydes 2-3 gange årligt.

Hvor henvender man sig?

Din praktiserende læge eller en sygehuslæge kan henvise dig. Du kan også selv tage kontakt til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT):

Hverdage mellem 8.30 – 12.00, telefon 49 28 19 22.

Hvor foregår samtalerne?

”Din sundhed – din samtale” og mange af forebyggelsestilbuddene foregår på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT), Nørrevej 95, 3070 Snekkersten.

Pjece om "Din sundhed - din samtale"

Find information om den afklarende samtale om din sundhed

Folder - Din sundhed - din samtale
Foreningen af Kroniske Smertepatienter

Find information om Foreningen af Kroniske Smertepatienter

Foreningen af Kroniske Smertepatienter
Gigtforeningen

Find information om Gigtforeningen her

Gigtforeningen